Terapi med børn og unge:


Vi arbejder med børn/unge, som har være udsat for akutte belastninger der påvirker deres trivsel; f.eks.skilsmisse, sygdom og dødsfald i familien.

Vi arbejder med børn/unge med tilknytningsforstyrrelser og depressioner m.v.

Vi arbejder også med børn/unge med mere generelle belastninger f.eks. dårlig trivsel hjemme og i skolen, koncentrationsproblemer, lavt selvværd osv.

Vi tilbyder Sandplay- og spædbarnsterapi, til adopterede børn/unge da disse metoder er særdeles velegnet til adoptionsrelaterede vanskeligheder.


I vores arbejde med børn/unge inddrager vi Sandplay, historieterapi og spædbarnsterapi eller andet som giver mening i forhold til barnet den unge.


Når børn/unge er i terapi forudsætter det løbende samtaler med forældrene om hvordan de kan støtte og forstå barnets/ den unges udvikling i terapien.