Sandplay

Sandplay er en jungiansk terapiform, som er udviklet i 1940`erne af børneterapeut Margaret Lowenfeld fra England og senere den jungiansk uddannede Dora Kalff fra Schweiz. Her hjemme er det Lisbet Myers Zacho, jungiansk analytiker, IAAP, SAP, DK, som i 1995 startede med at undervise i og praktisere Sandplay.

Sandplay tager udgangspunkt i Jungs teorier om, at menneskets psyke grundlæggende er et selvregulerende system, der under de rette, trygge forhold også er selvreparende. Det vil sige, at vi rummer en evne til selv at bearbejde og behandle vores følelsesmæssige sår og konflikter.

Sandplay foregår i et rum med 2 små sandkasser i bordhøjde og en masse små symbolfigurer, som repræsenterer elementer fra mange forskellige verdener.

Ved at arbejde/lege i sandet med symbolerne, kan klienten udtrykke sig og kommunikere i et visuelt narrativt sprog.

Forskning viser, at kreativ aktivitet har stor værdi for udvikling af begge hjernehalvdele og for hjernens evne til at samarbejde. Når det kreative, symbolske udtryk kombineres med terapeutens empatiske kontakt, sker der en udvikling af personens ressourcer og healing af psyken.

Vi har gennem mange års erfaring med udsatte og sårbare familier, børn og unge fundet ud af hvor vigtigt det er, at tilbyde et rum hvor der er mulighed for, at få udtrykt sig og få fortalt sin historie.

Via Sandplay/symbolisering sker der en aflastning for indre pres, som giver plads til ny vækst.

Sandplay virker fordi:

Symbolfigurerne, sand og vand skaber kontakt til menneskets naturlige, ubevidste kreativitet.

Sandbilledet kan rumme alle udtryk, alle følelser, ondt og godt, grimt og smukt, rædsel og fryd.