Psykoterapi:


Psykoterapi er en fællesbetegnelse for forskellige former for samtalebehandling/samtaleterapi.

Fælles for alle psykoterapiformer er ideen om at klienten kan opnå indsigt i sine egne tanke/ – og handlemønstre således at det derved, gennem terapien, bliver muligt at ændre på disse.

Hvad er en psykoterapeut?


En psykoterapeut, bruger psykoterapi som behandlingsmetode.

Når psykoterapeuten er medlem af Psykoterapeut Foreningen (MPF) garanterer foreningen, at psykoterapeuten har en grundig psykoterapeutisk efteruddannelse omfattende egenterapi, supervision og teori.

(www.psykoterapeutforeningen.dk)

Vi arbejder ressource – og udviklingsorienteret med udgangspunkt i de selvregulerende og selvhealende kræfter i personligheden.

Ved første samtale afdækkes hvad du eller I har brug for og vi aftaler hvordan et evt. videre forløb kan forme sig.